Lén lút vụng trộm chén cháu gái thằng bạn thân, chú Cặc to của anh thợ sửa ống nước nói cho ông biết, sắp tới là Cặc to rất có thể được điều đi đến tỉnh khác hoặc là sẽ về trung ương, sex việt đến lúc đó Cặc to không có thời gian giống như bây giờ chiếu cố anh thợ sửa ống nước, cho nên cơ hội này là là cơ hội cuối cùng của anh thợ sửa ống nước, nếu như lại xảy ra chuyện gì, thì Trọng Gia xem như là xong đời, cho nên có khuyên anh thợ sửa ống nước phải cố tự giải quyết cho tốt. anh thợ sửa ống nước bị áp lực không chỉ đến từ công tác cùng với sự cạnh tranh đối thủ, mà còn đến từ gia tộc …