Hành hạ cái lồn ngây thơ của cô con dâu đáng yêu, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Nói cho tôi biết, ngoại trừ cậu ở nơi này phát danh thiếp, còn có chuẩn bị gì khác không. Dạ hiện tại gặp
nhiều khó khăn quá, bố chồng có thể trà trộn vào đến đây đã là một sự may mắn vô cùng rồi, làm gì mà còn có chuẩn bị được gì khác nữa, phim sex my nói thật,
tuy vậy bố chồng cũng tin tưởng có thể khuyến khích tạo được hiệu quả gì đó, còn kết quả thật sự thì khó nói a. Ưm.. chưa gì mà đã nhụt chí vậy,
không phải mới vừa rất rất có lòng tin sao. bố chồng cười nói, đối với…