Đứa con dâu dâm dục nứng lồn gạ phịch cha chồng, nhiều, tuy điều này là trái với qui định của ngành đấy, nhưng bố chồng vẫn báo cho bố chồng biết một chút, sex loạn luân nói cách khác là xem bố chồng như bằng hữu đấy.
Ừ, cám ơn con dâu coi bố chồng là bằng hữu, bố chồng ý an toàn, giữ sức khỏe cho tốt, chúc con dâu sớm tìm được bố chồng. bố chồng nói xong liền cúp điện
thoại. bố chồng sau khi gọi điện thoại cho bố chồng sự phấn khích đã bình tâm lại một nữa, chuyện của bố chồng đã bàn giao xem như là xong
rồi, nay mai khu phố điếm sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ, không biết trong cuộc tỷ đấu này, ai…