Chịch em người mẫu chân dài hàng họ cực mẩy làm tình cực phê, chỗ này không. Mà mọi người đã canh tại tại hết hai ngày rồi. Không được, đêm nay phải tìm cách vào xem, đợi nữa thì có thể là không còn kịp
rồi, nếu để cho anh chạy thoát, chúng ta sẽ đánh mất con cá to. Đồn trưởng Tào, nếu không đêm nay để em người mẫu đi vào dò thám. em người mẫu xung phong
nhận việc nói ra. Hãy để cho em người mẫu đi cho. Dương Chấn đoạt lời, anh không nói gì, em người mẫu đang suy nghĩ đến tính nguy hiểm, hai người này đều
là do cha mình phái đến hổ trợ cho mình, em người mẫu cũng không muốn làm cho bọn họ, jav trong đó…