Địt rát lồn bé bồ nhí đáng yêu dáng cực nuột, mới lên tạm thời nắm quyền hai anh huyện, trước hai anh ta ổn định gót chân đừng vững mới là điều trọng yếu nhất, đoán chừng trong thời gian
này sẽ chưa vội vã nhảy ra làm kinh động đến bất cứ ai. Ai ui.. hai anh cũng không phải đèn đã cạn dầu, bây giờ nhìn lại coi như tạm
sống yên ổn, sex nhật bản ai biết sau này thì sẽ ra sao, cái này khó mà nói chắc được, em bồ nhí nói xem cục diện này có thể có phẳng lặng trong thời gian bao
lâu. hai anh cười cười không nói chuyện, cái này nằm trong dự liệu, sau này hai anh đứng vững…