Anh shiper số đỏ được hai em ngọt nước mời chịch, thảo luận về bệnh tình của anh. À bà nói vậy tui có chút yên tâm, nhưng tui vẫn không yên lòng, bây giờ nói với anh lão làm sao đây, chẳng
lẽ nói thẳng là trong phổi có khối u, đây không phải là trực tiếp tuyên bố cửa tử sao. Đúng vậy, sex trung quốc đây cũng là một chuyện khó, nhưng tui lại
không suy nghĩ giống như anh, anh lão là anh thuốc Trung Y, đối với bệnh của mình có lẽ đã chuẩn bị tâm lý, cho nên anh muốn nói dối với anh
lão, ngược lại là làm cho anh lão lo lắng, còn không bằng cứ trực tiếp nói thẳng cho…