Vét máng em người yêu xinh đẹp lồn đẹp lông thưa thớt, đâu. Bàn tay trắng tinh của em người yêu Bích em người yêu đang vuốt trên điện thoại với đôi mắt tuyệt đẹp chăm chú vào màn hình nhưng đừng tưởng em người yêu
không nghe thấy, sex hd không một lời trao đổi nào lọt khỏi đôi tai thính rất biết chọn lọc nội dung. Đàn bà tụi mình mà bầu bì sanh đẻ là mấy ông
ra ngoài tòm tèm. Thử mình làm vậy coi mấy ổng có chịu không. Thằng chồng nào mà có cái thói gia trưởng chỉ biết bản thân thì đá nó đi chứ
giữ chi rồi tru tréo. Tuổi của em người yêu em người yêu mình không lo hưởng thụ, để vài năm nữa hết xí quách ai bù…