Thay cha chăm sóc bà mẹ kế xinh đẹp hơn có mấy tuổi vú tròn lồn khít, con trai riêng, nói xấu tay hàng xóm, còn bây giờ lại bắt đầu công kích con trai riêng rồi. Nói nhăng cuội gì vậy, con trai riêng quay trở lại rồi, chúng ta
đi thôi. Hả. Em để cho con trai riêng cũng đi cùng với chúng ta. mẹ kế kinh ngạc nói. Đúng vậy, con trai riêng làm sao mà không thể đi, chỗ đó cũng không
phải là đầm rồng hang cọp mà. Thế nhưng mà.. con trai riêng không phải là thuộc nhóm người trong hội này, em không sợ Sợ cái gì, bọn họ nếu không để cho
con trai riêng vào, xnxx thì chúng ta quay trở về là được, con trai riêng bây giờ là người của tay…