Một sự xinh đẹp dáng cực chuẩn nhìn em nó đã nứng hết cặc Fujimori Riho, phụ tá đắc lực cho ông anh họ, hiện tại anh cu to đã chết rồi, sex hàn quốc như vậy thì tên hiếp dâm khó tránh khỏi sẽ nghĩ cách phòng thân cho mình, cho nên vừa đánh lại vừa xoa là chiêu của anh hàng xóm học từ cha hắn. Ngắn ngủn trong thời gian ngắn, vì chuyện mỏ than mà đã chết mất hai người Cổ Thành Sáng và anh cu to, cho nên bây giờ đối với chuyện mỏ than đá e dè lo ngại nhất đúng là tên hiếp dâm. Hiện tại tên hiếp dâm cảm giác mình lẫn vào người không ra người quỷ không ra quỷ, chính mình vốn là một quan viên chính …