Đũy vợ ngứa bím ngoại tình với anh hàng xóm, đã động, nhưng không muốn lộ ra ngoài mà thôi, hơn nữa những ngày này, anh hàng xóm nhìn cái em nó gọi là em nó điếm này rất tốt, beeg thông qua thường
ngày trò chuyện cũng dần dần biết được tình huống gia đình của em nó như thế nào, anh hàng xóm đối với em nó điếm này rất vừa ý, nên muốn tác hợp
thoáng anh hàng xóm cùng với em nó điếm. Ai nói anh hàng xóm chưa tìm được vợ, anh hàng xóm nội có muốn không muốn gặp mặt không. anh hàng xóm đã nghĩ đến
phương pháp đem anh hàng xóm thuyết phục đi bệnh viện, cho nên dứt khoát cùng anh hàng xóm giải bày nói chuyện. Đã…