Đứa em vợ ngứa lồn đòi bú cu anh rể khi đến chơi nhà, lên làm anh rể không nằm thẳng thắn vậy, em vợ ậm ừ xà lơ, phim sec anh rể bú hai vú, thỉnh thoảng lại thò tay xuống xem chừng nơi con chim, anh rể sợ biết đâu anh rể xón đái thực thì phiền phức, em vợ giáo sẽ mắng anh rể, nhưng anh rể chỉ thấy mu bàn tay bị thấm ướt vì đũng quần em vợ, anh rể giật mình hỏi em vợ: sao mồ hôi em vợ lắm thế, làm ướt sũng cả đáy quần, có sao không em vợ, hay để anh rể xem thử hộ em vợ nhé, em vợ lắp bắp bảo anh rể: không cần đâu, cứ để một lúc tự anh rể khô thôi, có lẽ tại hầm hơi nên anh rể ướt nhiều, giá anh rể chịu bò…