Em đồng nghiệp xinh xắn chủ động gạ địt tôi, nên lời. Nó biết đây là chuyện sai trái nhưng lại không thể chối bỏ cảm giác quá kích thích. em đồng nghiệp ơi. tôi lay nhẹ là tôi nè, không phải ba
đâu. Ư. ư. em đồng nghiệp ư ử trong cổ họng ngoe nguẩy nhổm đầu nằm gác lên đùi tôi, tay vòng qua đùi bên kia ôm choàng lấy tôi giữ chặt không cho nó
nhích ra xa. em đồng nghiệp vẫn kiên trì chơi trò say xỉn và thấy vui thích khi tôi cứ đơ người chống đỡ. Bây giờ thì mũi em đồng nghiệp đã đặt sát vào chỗ khó
nói của tôi. em đồng nghiệp tưởng như có thể ngửi thấy mùi da thịt trai tơ, vlxx mùi mồ…