Em y tá tận tình thấy bệnh nhân chim cửng liền tụt quần bú cu hộ luôn, bệnh nhân lo lắng quá . À..ở khu phố đèn đỏ kia có còn vị trí nào không. Ưm..còn thiếu một vị trí, đúng rồiđể bệnh nhân sắp xếp a. bệnh nhân nói xong
cười cười, rồi cúp điện thoại, còn nói để cho mình an bài sắp xếp, chính chủ nhiệm Hạ đã sớm hỏi thăm vị trí tốt rồi, mình còn có quyền phát
ngôn gì nữa, cứ theo lời bệnh nhân ta xử lý là được, những đại thần này trong thành phố, người nào cũng không thể đắc tội được. bệnh nhân cũng không
có hỏi là chuyện gì, đây là lịch sự tối thiểu phải có, nữ y tá chưa có bao giờ nhiều chuyện, sex gái xinh tình…