Nữ sinh điêu thuyền gạ chịch thầy hiệu trưởng để được lên lớp, nếu như thuận tiện, có thể cho thầy xin tấm danh thiếp của thầy, còn đây là danh thiếp của thầy, sex hiếp dâm bất cứ khi nào thầy muốn đến thị trấn, có thể
tùy thời liên hệ với thầy, nói thật, đối với hướng đầu tư của thầy như vậy, cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất tốt, thầy biết rồi. À.. giống như là
có người đang đợi cậu kìa. Trần An Tần chỉ vào Hạ Tuệ Kiều đang chờ sau lưng thầy nói. Vâng..xin cám ơn thầy. thầy đứng người
lên, quay người lại theo kịp Hạ Tuệ Kiều nói nữ sinh là ai vậy. Tìm thầy có chuyện gì không….