Lỡ ga tàu cuối cùng chàng trai số hưởng được sơ múi em đồng nghiệp, đi tham gia một cái hội nghị học thuật gì đó ở bên Mỹ, không biết đến lúc nào mới trở về, trong khi bệnh tình thì không được trễ nãi. Uông em gái rất quan tâm nói. Được, để em mau chóng thúc giục anh ta. À.. đúng rồi, em đi hỏi giáo sư Tần, đi tham gia hội nghị sắp tới có muốn mang em đi theo không. Nếu có, thì phải mau đem làm thủ tục giấy tờ cho em, sextop1 giáo sư Tần lớn tuổi rồi, đi trên đường có gì thì em cũng chiếu cố tốt cho ông ta. Uông em gái càng nói thì càng rõ ràng rồi, ám chỉ như vậy …