Buốt đỏ bướm vì có bồ là anh da đen, Dương Lan Hoa, sex hiếp dâm lúc này trong phòng khách chỉ còn lại một mình anh da đen. Có chuyện gì vậy. anh da đen đã gọi một lần điện thoại, nhưng bên kia
chưa có nghe máy, vì vậy đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, đi theo Dương Lan Hoa trong tay nhận lấy nàng nàng. anh da đen xem cái vật này,
là thư ký cũ của anh da đen vừa rồi đưa đấy, cái này có thể nhận được không. Trương Hoa nhưng lấy ra một cái lắc tay nhỏ bằng vàng ròng từ trong hộp
nhỏ lấy ra hỏi. Vật này rất mắc sao. anh da đen cứ tính đi, vàng bây giờ 1300 đồng…