Nhấp nhô với bé sinh viên năm nhất lồn siêu múp, nếu không có tiền, thì cho chính sách ưu đãi cũng được ạ. anh cũng biết mình khi nói như thế, tình huống tài chính của khu lầu xanh
quán, anh cũng không phải không biết, trước kia khi còn làm thư ký, sex học sinh không ít lần đã nghe anh huyện lên sở tài chính khóc lóc kể lể, cho
nên khi anh nói huyện không có tiền, anh thấy rất là bình thường. anh muốn chính sách như thế nào. Thưa trưởng phòng, em sinh viên xem, nội
chuyện trưng thu đất, tiền đền bù tổn thất cũng không phải là số lượng nhỏ, số tiền này làm ở đâu ra mà trả…