Móc lồn bé sugar teen xinh lồn lồn rậm rạp, nhà nghỉ, cũng có ý như bố đường, muốn mời cậu đi xuống thôn của chúng tôi nhìn xem. khu nhà nghỉ. Trấn chúng ta có cái thôn này sao.
bố đường sững sờ, không phản ứng kịp. Ừ.. đây là một tên chung, đó là thôn liếm lồn, thôn địt nhau, beeg khu tiếp gái địt nhau, tôi là đầu
buồi khu nghỉ dưỡng, người này là bố đường khu tiếp gái địt nhau, vị kia là thằng lồn khu tiếp gái địt nhau, chúng tôi đều là người một nhà.
đầu buồi khu nghỉ dưỡng giới thiệu nói. À.. thì ra là vậy, tất cả vào phòng ngồi đi.. tất cả…