Lão sếp dâm đãng gạ em nhân viên đi hotel làm tình, của anh sếp, liền hỏi. Hì.. anh sếp trông thấy xe đẹp cùng như là trông thấy mỹ nữ vậy, huống chi là lại được trông thấy mỹ nữ ở trong chiếc xe tốt, em nhân viên nói xem, em có thể bình thản được sao. anh sếp nói xong mở cửa xe chui vào chỗ ngồi phía sau. Hứ..không muốn chạy thử xe à. em nhân viên hỏi. Được rồi, hôm nào khác đi, ở đây em không rành đường . Ủa.. em nhân viên mới không lên xe à. anh sếp la lên. em nhân viên mới mới vừa rồi bị anh sếp nho nhỏ này trả thù nhẹ qua một chút, sex hd câu nói …