Em hàng xóm quyến rũ mới bình minh đã gạ địt, thông. Vô luận anh là nghĩ như thế nào, anh cũng là người dẫn dắt cho anh trên con đường làm quan thuở ban đầu, cho nên lần này anh
được đề bạt làm phó anh huyện, còn anh thì lại trở về khu phố đèn đỏ, mà trước khi về khu phố đèn đỏ nhận nhiệm vụ, anh vẫn phải đến
tìm anh để hỏi ý kiến. Vâng, em vẫn có chút không nghĩ ra, tại khu phố điếm em đang làm rất tốt công việc của mình đấy, sex loạn luân việc gì mà
phải đem em điều tới nơi này, bây giờ chỗ này hiện tại không có thứ gì, nghèo rớt mồng…