Đưa nàng ra ban công rồi hai đứa mình cùng lông nhông, địa phương nông thôn phồn vinh, cũng sẽ trở thành nơi du lịch để người trong thành phố đến ngắm cảnh, khu phố đèn đỏ trước mắt là không ô
nhiễm, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, rất phù hợp làm một nơi du lịch điển hình của cấp xã thôn, cho nên em nó thiết kế xếp đặt quy
cách quán rượu cũng khá cao cấp, em nó muốn một lần vất vả, để sau này nhàn nhã, quốc lộ khai thông, chính cái quán rượu này là nơi thu hồi vốn
đầu tư nhanh nhất. Này Nhị Cẩu, phim xxx nhìn tiến độ nhà hàng của em nó như thế nào. Cho ý kiến một chút xem sao….