Đóng gạch thánh nữ Riko Hidaka mông bự bím khít, này cũng là một cơ hội, bánh chưng đi, bánh qui lại, cứ theo nhu cầu trao đổi mà thôi, vlxx bất quá bây giờ tình hình ở huyện giống như có dấu
hiệu dãn ra, chẳng lẽ khu lầu xanh sắp nghênh đón thời đại Chiến Quốc. Riko Hidaka trầm thấp giọng nói, nhưng anh không có trả lời, Dâm
đãng có thể nói, nhưng có những chuyện anh chỉ có thể nghe là tốt nhất, vì vậy anh vừa muốn lui ra, thì điện thoại trong túi chấn động
kịch liệt reo vang, anh vội vàng kéo cửa ra nhanh bước đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra xem, vừa nhìn…