Liếm lồn em gia sư bím đẹp tính lẳng lơ, như thế nào mà để nguyên quần áo không có cởi ra vậy. Em gái dâm lúc này rất hiền lành, em gia sư cũng đoán được lúc ban ngày ở trong cái lều lớn đã
xảy ra chuyện gì rồi, bởi vì em gia sư biết rõ, lúc này nếu muốn tranh giành em gia sư, không cần bằng vào ngôn ngữ nhiều lời, mà là hành động. Em
gái dâm đem chân anh dời xuống giường, đem một đôi giày da dính đầy bùn đất cởi ra, để bên cửa ra vào, rồi quay trở lại đem bít tất
cũng cởi ra, beeg thử nước nóng, đem đôi chân trần của anh ngâm trong chậu nước, nước hơi nóng,…