Hỏng thang máy chị sếp dâm tặc đòi tôi đụ để đỡ lo lắng, lưỡng đi. tôi có chút nói móc với tôi. Cậu không có gạt tôi chứ. tôi có chút kích động nói, nói thật cái tôi ta muốn, cũng
là tiền, nhưng đối với thân phận cấp bậc của người này mà nói, beeg danh tiếng vẫn là quan trọng hơn, cho nên khi tôi nói lên điều kiện,
cơ hồ là Tần An Hạ không cần cân nhắc cũng có thể đáp ứng. Tôi chưa bao giờ gạt người, đương nhiên, nếu người nào lừa gạt tôi, đều không có
có kết quả gì tốt. Mặc dù không biết chị sếp trong chuyện này đóng một vai trò nhân vật…