Đêm khuya mò mẫm hiếp dâm vợ của bạn, về tình huống khu phố điếm. Đối với anh mà nói, khu phố điếm thì thật là quá quen thuộc, xnxx tuy rằng khu phố điếm cho tới bây giờ anh
hàng xóm cũng hoàn toàn không có nắm ở trong tay, nhưng anh lại có một phó quản lý ở đây vừa là tình nhân vừa làm tai mắt, cho nên chỉ cần là
ở dưới trấn có chuyện gì phát sinh, cơ hồ rất là khó giấu diếm được anh. Chủ nhiệm Hạ, trưởng phòng Lâm anh không phải là tự vạch trần việc
xấu trong nhà, nhưng khu phố điếm địa phương này thật là rất kỳ lạ, gần đây xuất hiện ra…