Chuyến công tác sợ hãi của em Maki Tomoda thích cọ sát, tiểu nhân, mình làm gì mà có vận khí tốt hoài mãi được Yên tâm đi, chúng ta chỉ đi dạo loanh hoanh ở phụ cận gần đây thôi, thật ra Maki Tomoda cũng
chán ghét những địa phương kia như vậy, chỉ là có đôi khi phải đi xã giao mà thôi, chắc Maki Tomoda cũng biết, tình huống chính trị ở trên tỉnh không
đơn thuần như phía dưới, tại đây rất phức tạp, sex không che cho dù là cha Maki Tomoda đi nữa, đối với mấy chuyện như thế này cũng là vò đầu bứt tóc, nhưng không
có cách nào khác, xuất thân của chúng ta là không thể tự lựa chọn.. tay anh nói chuyện…