Tiểu tam xinh đẹp chơi lớn đến nhà ngửa lồn cho chồng người ta đụ, sau khi kết thúc liền đưa ra ý kiến với anh, là muốn tiến hành một chút công tác điều tra thị sát tại khu lầu xanh quán. kẻ biến
thái đương nhiên là hiểu ý của anh đây là đang dùng một phương thức giúp đỡ cho mình, trước kia trong thời kỳ của anh, trên thành phố
chưa từng có lãnh đạo trên thành phố xuống đi thị sát, mà bây giờ lại có lãnh đạo tháp tùng, phim sec đây không phải là để cho mình có mặt mũi hay
sao. Do mình vừa mới đến, còn chưa có thư ký riêng, còn thư ký anh của Trịnh Minh Dường bởi vì…