Bà chị họ rảnh lồn thằng em đến chơi lại ngửa hàng cho địt, tận, tiếng thút thít, tức tủi xen lẫn với tiếng nấc dồn dập từ phía chỗ nằm thằng em vọng sang làm chị họ tỉnh hẳn ngủ, chị họ nghe những tiếng này tự nãy giờ, xvideos nhưng cứ nghĩ chính là chị họ đang mơ, những giờ phút trằn trọc làm chị họ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nên chị họ mang không rõ là ai đang mớ, bây giờ thì chị họ đã hiểu rõ nơi phát ra tiếng nghẹn ngào do từ đâu rồi, người chị họ còn mệt, phần tại khó ngủ, phần nhớ lại những hành động của thằng em từ chiều đến giờ làm chị họ khát khô cả cổ, tứ chi bải hoải, chị họ ngập…