Sung sướng khi có bé người yêu vừa xinh đẹp lại vừa làm tình giỏi, mắt mà nói, quản lý, không đơn thuần là quản lý về mặt đảng, mà em người yêu còn là nắm giữ trong tay toàn cục của trấn. anh vừa tới khu lầu
xanh quán, nhu cầu cấp bách đầu tiên là ổn định tình hình với lực lượng cán bộ huyện, vlxx cho nên tạm thời không cùng với anh làm việc
quá căng, nhưng huyện ủy thì quản lý trông coi nhân sự, đây là qui trình của đảng, anh không được vươn tay quá dài, bởi vì vấn đề
nhân sự nếu không cân bằng thì sẽ phá vỡ sự hài hòa trong ủy ban và đảng ủy. Tuy nhiên bởi vì…