Sugar Dady sung sướng mỗi lần địt rát lồn sugar baby, làm sao đây để trấn áp sự thèm muốn đang dâng lên ngùn ngụt, chân Dady cũng đã bắt đầu đứng không yên chỗ, như đang giẵm trên ổ kiến lửa nhoi nhói, Dady thập thò rướn người tới thụt người lui, có lúc mũi chúi sát gần vào trong hộc ngăn kéo, sex loạn luân để làm gì, Dady không sao đoán ra được, dường như Dady xăm xoi xem còn vương lại chút hơi hướm gì của baby giáo nơi các vật che này chăng, đầu óc Dady rộn rã loạn lên, như có hằng ngàn quả chuông đua nhau khua rền vang nơi óc, miệng Dady lầm bầm những gì nghe không rõ, đến một lúc không…