Phệt em tiếp viên hàng không chân dài Aki Sasaki bím cực khít, nơi háng em tiếp viên nữa, vậy mà em tiếp viên cũng để yên, không cự nự, không vả cho anh cái nào, anh định trong bụng hôm nào mạnh bạo chìa cho em tiếp viên thấy của kín để xem em tiếp viên phản ứng ra sao, nhưng anh còn sợ, còn nể và nhứt là chưa có dịp, tuy vậy, trong mơ thì anh lại hết sức phóng túng khi thấy cả hai em tiếp viên anh quấn quýt lấy nhau và anh đã dám sờ mó nghịch ngợm nơi chỗ kín nhất của em tiếp viên, vừa rồi cũng vậy, anh đang mơ làm tình với em tiếp viên, anh làm em tiếp viên lăn lộn với yêu đương nên anh thấy hết sức đã, xnxx anh nghĩ anh đã…