Nàng y tá nhiệt tình dùng lỗ lồn để chữa bệnh, cũng xuống ngủ với em y tá được cơ chứ. Hihi..vâng anh bệnh nhân sẽ nghe lời em y tá. Cũng may là có hai em y tá giúp sức không chắc chắn là anh bệnh nhân này đi ra ngoài kiếm gái ngay. Chuyện này anh bệnh nhân đừng nói cho anh bệnh nhân em y tá biết nhé. em y tá ngại với em y tá thông gia lắm. em y tá nhìn em y tá, em y tá thấy hai em y tá giống nhau đều hiền lành, nhưng bên trong thì lại như quả bom sex, vẫn khát khao xác thịt một cách mãnh liệt mà không có dấu hiệu của tuổi già. em y tá suy nghĩ thôi lần này em y tá sẽ không tham gia vào chuyện của mọi người nữa, vlxx em y tá sẽ để cho …