Mọe thằng đồng nghiệp tra nam cưỡng dâm cô nàng đồng nghiệp vú to, má và nhỏ đầy, vlxx anh đồng nghiệp nhìn em nó với vẻ mặt đau khổ, em nó đưa hai tay ra, anh đồng nghiệp hét lên: em nó đi đi, anh đồng nghiệp không thiết, em nó đừng giả đò
thương và tội anh đồng nghiệp mà anh đồng nghiệp tủi, em nó càng lạ lùng chả biết tâm trạng anh đồng nghiệp thế nào, em nó lăng quăng đứng lên lại ngồi xuống tại chỗ,
anh đồng nghiệp thì cứ gào lên: anh đồng nghiệp xin em nó đi hộ anh đồng nghiệp mà, để tự anh đồng nghiệp buồn khổ một mình, đừng gượng xoa dịu anh đồng nghiệp, anh đồng nghiệp biết em nó hãi
anh đồng nghiệp, em nó luôn tạo chướng ngại giữa anh đồng nghiệp với em nó, nên em nó đừng thương hại anh đồng nghiệp làm gì, anh đồng nghiệp chực đứng lên bỏ đi, em nó cho là
thằng nhỏ…