Húp sùn sụt cái lồn đẹp nhiều dâm thủy của em người yêu, Được, đây là danh thiếp của tôi. anh người yêu móc trong túi quần, nhưng không có, dam3x lúc này mới nhớ tới bị người ủy ban thanh tra kỷ luật lấy mất hết rồi, lại mò tới cây viết, vì vậy liền thò tay đem tay trái em người yêu kéo tới cùng ngồi xổm xuống ở bên cách tường Hôm nay tôi không có mang danh thiếp, cái này là số điện thoại của tôi, sau này nếu có hứng thú gọi điện thoại cho tôi. anh người yêu kéo chậm lại tốc độ viết số điện thoại trên bàn tay nhỏ bé trắng noãn của em người yêu để trên đầu gối phương, nhưng mắt thì …