Hai anh may mắn được gái teen cho chịch, là vô can, đoán chừng vào thời điểm người của ủy ban thanh tra kỷ luật kiếm đến gái teen cũng không lâu lắm đâu. anh nói từng từ uy hiếp
như trực chỉ đâm thẳng vào tim gan của gái teen, sex không che kỳ thật gái teen bây giờ đang lo lắng anh sẽ đem gái teen khai ra, dù sao, chủ ý là do gái teen đưa
ra, hơn nữa trong toàn bộ quá trình phần lớn hành vi hối lộ là chính gái teen tham dự áp dụng, nếu thật là truy cứu tới cùng, thì gái teen khỏi phải
nghĩ đến chuyện trốn thoát được. gái teen tức giận quay về chỗ ngồi ở bàn làm việc…