Chịch con vợ xinh tươi hàng họ ngọt nước của cậu nhân viên, kỷ luật thanh tra mời đi lấy lời khai, nhưng sau khi được đi ra, còn lại lên chức Thế rồi chuyện kế tiếp xảy ra, mọi người liền dần dần đã
hiểu được trong lúc này là chuyện gì xảy ra . anh thăng lên làm phó anh huyện, thì 10 ngày sau anh khu phố đèn đỏ nàng
nhận được thông báo đảm nhiệm chức trưởng phòng đảng ủy, còn anh khu phố điếm yêu râu xanh thì được điều nhiệm qua làm anh khu
phố đèn đỏ, tuy cùng là chức vụ quản lý, nhưng phân lượng hai nơi rất khác nhau, sex hiếp dâm khu phố điếm mặc dù…